Varför yoga?

Ordet yoga betyder balans och syftar just till balansen mellan kropp och sinne, dig själv och hela din omgivning. Syftet med yoga är att skapa balans för att uppnå och bibehålla en ökad medvetenhet. Att du ska bli medveten om dig själv och vad du behöver för att må bra. Yoga handlar om att du ska använda din fulla potential som människa.

Kundaliniyoga
Kundaliniyoga är en kombination av olika kroppsställningar, rörelsemönster, medveten andning, koncentrationstekniker, mantran (ljudvibrationer) och meditationer. Effekterna av regelbunden yogaträning är tydliga och kraftfulla. Yogan balanserar det endokrina körtelsystemet som producerar hormoner, stärker uthålligheten i nervsystemet, ger energi och skapar en djupgående balans i både kropp och sinne. Kundaliniyogan är en kraftfull yogaform som har många effekter på kroppen och sinnet.

Mer om effekter av yogaträning…