Hur andas du?

Andas du med hela din lungkapacitet? Eller andas du bara små andetag i övre delen av bröstet? Yogans andningstekniker ger dig redskapen att andas kompletta andetag där du fyller hela lungorna med luft. Därmed syresätter du blodet och alla kroppens delar som alla behöver syre för att du ska må bra.

Inom kundaliniyogan är andningen den allra viktigaste komponenten. Alla yogiska andningstekniker, både de enkla och de mer komplexa, ger dig möjlighet att få kontroll över sinnet och tankar för att nå insikt och balans. Andningen styrs av det autonoma nervsystemet vilket du normalt sett inte har någon kontroll över. Men genom att lära dig att reglera in- respektive utandning samt pausen (lång eller kort) mellan in- och utandning kan du i förlängningen få kontroll även över det autonoma nervsystemet – din kropp och ditt sinne.

Läran om andning kallas på "yogaspråk" för Pranayama. Den yogiska traditionen har under flera tusen år utvecklat denna vetenskap. Pranayama handlar om att genom din andning kontrollera flödet av prana. Prana är den livsenergi som finns överallt i universum. Yogan säger att när du kontrollerar andningen kontrollerar du fysiskt och mentalt även flödet av energi i universum.